74 ประเทศสมาชิกมวยไทยทั่วโลก สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญโดยนำ ทีมนักมวย เข้าร่วมการแข่งขัน IFMA Youth & Senior World Championships International Muay Thai Championships 2021 สมาชิกของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติทั่วโลกได้ตัดสินใจเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อก

ในการนี้สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการแข่งขันได้ประชุมเตรียมการกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ

 

ดร.ศักดิ์ชัย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสหพันธ์มวยไทยสากล (IFMA) กล่าวถึงที่มาของการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลก ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ในครั้งนี้ จัดตามโครงสร้างใน แผนปฏิบัติการของสหพันธ์มวยไทยสากล โดยกำหนดว่า IFMA World Championships เป็นเกมชกระดับโลกที่ต้องจัดทุกปี แต่ในปี 2020 ปรากฏว่าไม่สามารถจัดได้

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 สหพันธ์ IFMA ได้เลื่อนการแข่งขันเป็นปี 2021 โดยมอบหมายให้สมาคม ดำเนินการแข่งขันในนามของประเทศไทย ซึ่งตารางเดิมที่จัดไว้จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี แต่ปีนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามสถานการณ์ COVID-19 จึงต้องเลื่อนไปเป็นเดือนธันวาคมแทน

สถานที่จัดการแข่งขันในจังหวัดภูเก็ตจัดทำขึ้นโดยมติของตัวแทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลก ผลดีที่จะตามมาคือ สมาคมมวยไทย สมัครเล่นและ IFMA สามารถตอบสนองนโยบาย “การท่องเที่ยวเชิงกีฬา” (Sport Tourism) ของรัฐบาลไทยได้เช่นกัน

By EvaEvie